Header image Система за самооценка на административното обслужване  
Въпроси и отговори Header image Вход в системата
Съобщение

 
При необходимост от вписване/корекции на услуги в СУНАУ, моля да попълвате Заявлението за вписване. Изчерпателното, коректно и пълно попълване на заявлението в съответствие с утвърдените Правила за организацията на дейността по поддържане на СУНАУ, е задължително условие за разглеждане и вписване на промените.
 

По въпроси във връзка с конкретни услуги и/или структури на централната администрация в СУНАУ може да се обръщате към (моля, погледнете файл SUNAU razpredelenie.pdf)


SUNAU Pravila.pdf
SUNAU zaiavlenie_form.doc
SUNAU_razpredelenie13.pdf

 

Списък с унифицирани наименования на административните услуги
актуализиран към 17.02.2015 г.


SUNAU-2015-1702_1.xlsx
За системата
Попълването и публикуването на отчетите в Системата за самооценка на административното обслужване е регламентирано в чл. 23 от Наредба за административното обслужване.
Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО) е Интернет базирана система за измерване на качеството на услугите и резултатите от дейността по административното обслужване, която е достъпна за отделните администрации на централно, регионално и местно ниво.
Въпросникът е разработен въз основа на модела на Европейската фондация за управление на качеството. Тя е средство за събиране на данни за процесите, свързани с административното обслужване в страната, чрез генериране периодични отчети, на базата на които се извършва анализ на изпълнението.
С помощта на ССАО се извършва анализ на процеса на предоставяне на административни услуги и дефиниране на съответните изводи и препоръки за подобряване на обслужването на принципа на “едно гише”.
Вход в системата
Въведете своето потребителско име и парола в полетата по-долу.
Потребителско име *
Парола *
Регистрация на потребители
Ако не сте регистрирани в системата, следва да попълните заявка за регистрация, която ще бъде прегледана от координатора на системата.

Контакти
Румяна Русева
Администрация на Министерския съвет
email: R.Ruseva@government.bg
Телефони за контакт: 9403624

Мая Каменова
Администрация на Министерския съвет
email: M.Kamenova@government.bg
Телефони за контакт: 9403616